Våre tjenester

Hole Graveservice AS utfører en rekke forskjellige oppgaver innenfor bygg og anlegg. Vi har avtaler med forskjellige underentreprenører innenfor flere fag, noe som gjør at vi får ett bredt spekter av tjenester vi kan ta på oss.

Er du i tvil om ditt prosjekt er noe for oss? Send oss en forespørsel!

 • Drenering
 • Ferdigplen
 • Gangvei
 • Garasje
 • Grunnarbeid
 • Grøfter
 • Gårdsplass
 • Massetransport
 • Masseutskifte
 • Planering
 • Plen
 • Rehabilitering av grunnmur
 • Pigging av fjell og betong
 • Støttemur
 • Tilbygg
 • Tomteutgraving
 • Utskifting av forurensede masser
 • Vann og avløp
 • Vei
 • Asfaltering
 • Belegningsstein
 • Felling av trær
 • Fjellsikring
 • Fjerning av snø og is
 • Rivning av bygg
 • Sanering
 • Sanering av asbest
 • Sprenging av fjell